Aktualizace pouze pomocí verzí na DVD

Pokud nemáte v ordinaci přístup k internetu a přenášení aktualizací z počítače, který přístup k internetu má Vám připadá složité, můžete si objednat expresní zasílání kvartálních aktualizací na DVD. Pokud si objednáte tuto službu, obdržíte každý rok čtyři kvartální aktualizace na DVD, které budou obsahovat všechny internetové aktualizace uvolněné během předcházejícího kvartálu.

aktualizace_dvd_pcdr_pcd.png

Jakmile obdržíte kvartální aktualizaci na DVD, vypněte při nejbližší příležitosti program na všech počítačích a vložte aktualizační DVD do mechaniky počítače. Po chvíli se zobrazí úvodní nabídka, ve které klikněte na položku:
Aktualizovat PC DOKTOR® (PC DENT®)
Máte-li nastaven systém centrální aktualizace, vyberte nabídku: Vystavení centrální aktualizace. Instalační program automaticky nainstaluje novou verzi programu, nové číselníky VZP a aktualizované soubory dokumentace.
Pokud nedojde k automatickému spuštění instalačního programu, odstartujte z disku DVD program autorun.exe (pokud nebudete mít zobrazeny přípony souborů, rozpoznáte soubor podle stejné ikony jakou má zástupce programu), který najdete je v adresáři Autorun.
Po ukončení aktualizace spusťte program běžným způsobem a zadejte vaše přístupové heslo. Na obrazovce se může objevit aktualizace číselníků nutných pro chod programu avizované červeným textem. Následně se může objevit i Nahrání číselníků VZP. Kliknutím na tlačítko [VYKONEJ], spustíte aktualizaci všech číselníků VZP. Vyčkejte, než ji program dokončí a aktualizace je hotova.

  • Výzva k nahrání číselníků se může objevit opakovaně. Není to na závadu. Znamená to, že pojišťovna kromě nového číselníku uvolnila následně jeho opravy, které jsou také součástí této verze.
  • Pro potřeby instalace/reinstalace programu používejte vždy poslední kvartální verzi. Starší verze neobsahují některé důležité úpravy a proto je nedoporučujeme archivovat.

zpět