Modul eRecept umožňuje elektronické zasílání receptů do centrálního úložiště SUKL. Pro lékaře tento modul neznamená žádnou práci navíc, ale naopak mu dává lepší kontrolu nad preskripcí.

asw_eshop_erecept_i.png

Objednat

Hlavní výhody použivání modulu eRecept jsou:

 • eRecept není možné vyplnit nesprávně nebo neúplně
 • eRecept zvyšuje bezpečnost pacienta
 • eRecept usnadňuje práci lékaři i lékárníkovi
 • neznamená žádnou činnost navíc, data o vystavení receptu jsou automaticky odesílána při tisku receptu
 • umožňuje kontrolu nad tím, co a kdy si pacient vyzvedl v lékárně
 • odeslaný eRecept snadno poznáte podle banneru, který informuje o úspěšném odeslání do centrálního úložiště.
 • umožňuje otestovat přístup a dostupnost centrálního úložiště SÚKL

Jak probíhá odeslání eReceptu z programu?

Při vlastním tisku eReceptu proběhne zcela automaticky komunikace s centrálním úložištěm SÚKL, které vygeneruje ID receptu a čárový kód. Tyto informace se přenesou i do tiskové podoby receptu. Připravený tiskový profil splňuje zároveň požadavky standardního receptu. Po jeho vytištění lze recept opatřit razítkem a podpisem, pro případ, že si pacient bude lék vyzvedávat v lékárně, která neumí s eReceptem pracovat.

eRecept pokrývající legislativní povinnost od 1. 1. 2018, je součástí uživatelské podpory ambulantních informačních systémů CGM.

Pro používání modulu eRecept potřebujete:

 • osobní kvalifikovaný certifikát (lze použít kvalifikovaný certifikát, který používáte pro modul eDávky)
 • přístupu k centrálnímu úložišti SÚKL
 • SSL certifikát pro šifrování komunikace mezi programem PC DENT® a SÚKL
 • trvalé připojení na internet
 • správně nastavený modul eRecept v programu PC DENT®

Díky spolupráci s našimi partnery jsou modul a jeho podpora v tuto chvíli nabízeny zdarma.

 

Potřebujete pomoci se zřízením eReceptu? Kontaktujte naše servisní oddělení 246 007 844 nebo svého regionálního zástupce. Máme pro Vás připravené instalační balíčky.

Objednat