O programu PC DENT

Program PC DENT pro ambulance zubních lékařů, parodontologů a ortodontů i pro velké stomatologické kliniky. Ve všech uvedených typech lékařských zařízení uživatelé ocení všestrannost a propracovanost bohaté nabídky funkcí programu, provozní spolehlivost a nízké pořizovací náklady.

Kromě základního, bohatě vybaveného programu je k dispozici specializovaná nadstavba pro ortodoncii.

Program je elastický z pohledu přizpůsobení požadavkům na režim práce v ordinaci. Jeho obsluha je nenáročná a uživatelsky přívětivá. Je vybaven řadou funkcí pro administraci a údržbu i při provozu v síťové verzi, takže nevyžaduje od obsluhy žádné speciální odborné znalosti.

Jedním z pilířů obchodního úspěchu firmy jsou kvalitní servisní služby. Abonentům podpory je garantováno:

 • včasné a úplné zajištění shody s aktuálními legislativními a metodickými předpisy
 • dodávky nových číselníků a ceníků
 • bezplatné získávání nových rozšiřujících funkcí programů
 • telefonní Hot line včetně vzdálené zprávy
 • operativní servis (několik desítek regionálních obchodních zástupců)

Základní charakteristiky programu jsou:

 • Komplexnost řešení problematiky administrativy stomatologické praxe
 • Možnost přizpůsobit si funkční vlastnosti programu vlastním potřebám
 • Důraz, kladený na jednoduchost obsluhy, přehlednost a provozní spolehlivost
 • Podpora statistických výstupů a sledování nákladů
 • Možnost spolupráce více programů v počítačové síti
 • Zrychlení práce sdílením dat mezi funkcemi a automatizací činností
 • Schopnost pracovat s grafickou dokumentací
 • Přímá výměna dat s jinými zdravotnickými zařízeními a se ZP
 • Aktualizace programu a číselníků přes internet
 • eRecept zdarma součástí softwaru
 • Bezpečná ochrana dat, hierarchická přístupová práva
 • Zázemí nejsilnějšího výrobce ambulantních programů v ČR

Programy jsou určeny pro počítače vybavené operačním systémem Microsoft® WindowsTM.

Objednávací kalendář

Součástí základní verze programu je i objednávací kalendář, který přehledným způsobem ukazuje aktuální stav obsazení ordinační doby u jednotlivých lékařů (pracovišť), umožňuje libovolné nastavení denní ordinační doby, přeobjednávání pacientů na jiné termíny, rušení termínů apod. Umožňuje volitelně nastavit délku základní objednací časové jednotky v intervalu 5, 10, 15 nebo 20 minut. Denní rozpisy termínů a pacientů lze navíc vytisknout a mít tak vždy přehled o objednaných pacientech.

Výčet nejpoužívanějších funkcí programu:

Grafický zubní kříž

 • grafické zobrazení stavu zubu
 • grafické zobrazení plošek zubu
 • záznam viklavosti a úpon gingivy
 • grafická historie zubu

Vedení kartotéky pacientů a jejich záznamů vyšetření

 • osobní údaje
 • fráze lékaře
 • zobrazení čísla ortodontického modelu
 • přepis schematického zubního kříže do karty pacienta

Vystavování všech potřebných dokladů

 • registrační lístek
 • lékařská zpráva
 • tisk receptů
 • cenový plán
 • laboratorní štítek

Vykazování a vyúčtování poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám nebo pacientům

 • přehled účtovaných výkonů a ZÚM
 • privátní ceník a definování cen protetiky
 • tisk příjmového dokladu a faktury
 • hlídání frekvence vykazování výkonů
 • definování zakázaných kombinací
 • dávka registrovaných pacientů

Řadu přehledů a statistik

 • náklady na stomatologické laboratoře
 • preventivní prohlídky
 • parametrické výběry
 • obrat ordinace za období
 • roční statistika
 • přehled stomatologických zakázek

Objednávání pacientů

 • objednávací kalendář
 • hromadné posílání emailů pacientům
 • možnost zařazení pacienta do fronty lékaře
 • možnost korespondence s pacienty

Další funkce

 • Propojení s RVG
 • analýza RTG
 • sterilizační deník
 • PBI index
 • sklad materiálu
 • výpočet nákladové kalkulace
 • katalog stomatologických laboratoří

Rychlý kontakt

SERVIS

tel.: 246 007 844
Každý všední den od 7:00 do 19:00.

OBCHOD

tel.: 246 007 820
Každý všední den od 8:00 do 16:00.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI >

Aktuality

starší aktuality